سامانه اطلاعات محصولات دانش بنیان

در این سامانه اطلاعات محصولات دانش بنیان تولید شده در پارک فناوری بصورت ساختار یافته در اختیار عموم قرار گرفته و با جستجو در سامانه عمومی یا گروه بندی شده قادر به یافتن اطالاعات محصول مورد نظر خود می باشید.
  • کارفرما: شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تاریخ: سال 1397
  • آدرس سامانه: network.istt.ir
فهرست